Písomná otázka E-0120/06 Kader Arif (PSE) Rade. Výsledok konferencie uskutočnenej pri príležitosti desiateho výročia barcelonského procesu