Písomná otázka E-2053/04 predkladá: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Výnos smernice o právach postihnutých