2006/812/EF: Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2006 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004, Sektion IV — Domstolen