Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3497 — Pfizer/Campto) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP