Písomná otázka P-0897/05 Monica Frassoni (Verts/ALE) Komisii. Choroba modrých jazykov u oviec