Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  15. septembra 2005 vo veci C-112/04 P: Marlines SA proti Komisii Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Článok 85 ods. 1 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 81 ods. 1 ES) — Hospodárska súťaž — Dohody, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy — Dohody medzi podnikateľmi — Dôkaz o účasti podnikateľa na schôdzkach podnikateľov sledujúcich antikonkurenčný cieľ)