Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 48/15