Oznámenie Komisie určené Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov - Textilný a odevný priemysel po roku 2005 – Odporúčania Skupiny na najvyššej úrovni pre textilný a odevný priemysel {SEC(2004) 1240 }