/* */

Spoločná pozícia (ES) č. 3/2006, ktorú prijala Rada 8. decembra 2005 v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách