Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2005 z 19. júla 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva