Písomná otázka E-000234/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Komisii. Volebný systém na Kanárskych ostrovoch