Vec T-247/05: Žaloba podaná 4. júla 2005: The Black & Decker Corporation proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)