Písomná otázka E-3124/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Upieranie ľudských práv na Maldivách