Písomná otázka E-3264/05 Chris Davies (ALDE) Komisii. Reforma režimu cukru