Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky