Písomná otázka E-001705/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Umiestnenie a prevádzka veterných generátorov v oblastiach siete Natura 2000 na Kréte