Věc T-176/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – WhiteWave Services v. EUIPO – Fernandes (VeGa one) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie VeGa one – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie starší slovní ochranné známky Vegas – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)