Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2006 z 18. januára 2006 , ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva