Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha o doprave: Zapojenie a angažovanosť občianskej spoločnosti“ (prieskumné stanovisko)