Písomná otázka E-2047/04 predkladá: Robert Evans (PSE) Komisii. Podniky chovu prasiat v Poľsku