Nariadenie Komisie (ES) č. 744/2005 z 13. mája 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. mája 2005