Sag C-6/21 P: Appel iværksat den 7. januar 2021 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. oktober 2020 i sag T-594/18, Pharma Mar mod Kommissionen