Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2005 z 27. mája 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 20. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999