Vec C-405/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Daňová právna úprava – Daň z príjmov právnických osôb – Premiestnenie miesta skutočného vedenia spoločnosti do iného členského štátu ako členský štát jej založenia – Zmena daňovej rezidencie do tohto iného členského štátu – Vnútroštátna právna úprava neumožňujúca uplatniť daňovú stratu, ktorá vznikla v členskom štáte založenia spoločnosti pred premiestnením miesta jej skutočného vedenia)