Písomná otázka E-7318/10 Seán Kelly (PPE) Komisii. Právomoci skupiny vytvorenej v rámci Úradu pre verejné práce (Office of Public Works), pokiaľ ide o skládku toxického odpadu v prístave Cork na ostrove Haulbowline v Írsku