Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a benne említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról (COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD))