Písomná otázka E-0329/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Režim náboru poradcov do centier na podporu zamestnanosti Gréckej organizácie pre zamestnávanie pracovníkov (OAED)