Písomná otázka E-0655/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisii. Utajené zadržiavanie osôb podozrivých z terorizmu