Písomná otázka E-5073/07 Chris Davies (ALDE) Komisii. Náklady na financovanie výroby biopalív