TITJUR Grosoli Návrhy generálneho advokáta - Capotorti - 27. júna 1979. # Trestné konanie proti Adriano Grosoli. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Pretura di Padova - Taliansko. # Vec 223/78.