Návrh nariadenie Rady ktorým sa predlžuje pozastavenie antidumpingového cla zavedeného rozhodnutím Komisie č. 2730/2000/ESUO na dovoz koksu z čierneho uhlia v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm pôvodom z Čínskej ľudovej republiky