Písomná otázka E-000219/11 Diogo Feio (PPE) Komisii. Zlé úvery