Písomná otázka E-2989/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Zamietnutie vyplatenia vývozných náhrad z dôvodu porušovania smernice o ochrane zvierat pri prevoze