Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastné zdroje, integrovaná námorná politika, Grécko, ESF, Palestína Uznesenie Európskeho parlamentu z  1. decembra 2011 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))