Sažetak odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova od 1. siječnja 2020. do 31. kolovoza 2020. (Objavljeno u skladu s člankom 13. ili člankom 38. Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća)