Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 (Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004)