Oznámenie určené osobám a subjektom doplneným do zoznamu uvedeného v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike, na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2012