Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečív od 1. júla 2006 do 31. júla 2006 (Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice 2001/82/ES)