Stanovisko Komisie k existencii nadmerného deficitu v Maďarsku - Aplikácia článku 104(5) Zmluvy o zalození Európskeho spoločenstva