Brock TITJUR Rozsudok Súdneho dvora zo 14. apríla 1970. # Bundesknappschaft proti Élisabeth Brock. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Bundessozialgericht - Nemecko. # Vec 68-69.