Návrh ROZHODNUTIE RADY o predĺžení výhod poskytnutých spoločnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)