Písomná otázka E-3093/05 Albert Maat (PPE-DE) Komisii. Neistota týkajúca sa žiadosti o uznanie produktu ambachtelijke boerenkaas (farmársky syr) za zaručenú tradičnú špecialitu (ZTŠ)