Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2005 z 31. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1389/2005