Vec C-258/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. novembra 2006 – Komisia európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo