Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2004 z 30. septembra 2004, ktoré ustanovuje obmedzenia nariadenia (ES) č. 800/1999, týkajúce sa výrobkov vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I Zmluvy a ktoré sa vyvážajú do tretích krajín okrem Bulharska