Zmluva o ústave pre európu - ZÁVEREČNÝ AKT - B. Vyhlásenie vzťahujúce sa na protokoly pripojené k ústave - Vyhlásenia členských štátov - 42.Vyhlásenie Holandského kráľovstva k článku I-55