Oznámenie Komisie — Protihodnoty prahov smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES