Písomná otázka E-0243/06 Giles Chichester (PPE-DE) Komisii. Vnútorné investície EÚ v odvetví finančných služieb a zrušenie smernice/nariadenia o vzájomne sa podporujúcich podnikoch