Písomná otázka E-009053/11 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Riziká pri preprave európskych energetických zdrojov cez územie Turecka