/* */

Legislatívneho uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní podrobných informácií o cestujúcom (API) a záznamu podľa mena cestujúceho (PNR) (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))